Wat kunt u verwachten?

 

Afhankelijk van de vraag komen we een opdracht en werkwijze overeen waarbij mijn aanpak altijd aansluit bij de vraag.

Een praktijkvoorbeeld:

Na de opdrachtovereenkomst oriënteer ik me op de vraag van de opdrachtgever door in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden (in- en extern) en door relevante informatie te lezen. In vervolggesprekken met de opdrachtgever koppel ik mijn bevindingen terug en stel ze waar nodig bij. Ondertussen vraag ik betrokkenen (in- en extern) hoe zij denken over oplossingen en verbeteringen. Tot slot kom ik met een concreet plan met tijdspad. Dit plan toets ik op draagvlak bij de relevante partijen.

Door te onderzoeken krijg ik overzicht en zicht op wat er speelt. Zo onderzoek ik ook ideeën over oplossingen en verbeteringsmogelijkheden. Ik onderbouw plannen met voorbeelden en zorg dat plannen realistisch en haalbaar zijn.

Ik communiceer regelmatig met alle betrokkenen, zodat wat ik doe bekend is. Ook zorg ik ervoor dat ik toegankelijk ben voor eventuele vragen, behoeften, feedback  e.d.

Bij het uitvoering geven aan een plan betrek ik de belanghebbenden waaronder de adviesorganen.

Al werkende wordt het proces vormgegeven, waarbij ik regelmatig evalueer en afstem  wat werkt en nog anders of beter kan. Bij evaluatie hoort ook de vinger aan de pols, is  iedereen nog aangehaakt, wat gaat beter, wat geeft energie en wat is taai?

Bij het beëindigen van een opdracht volgt een evaluatie en overdracht.

AUKJE VAN KALSBEEK

Kalsbeek-114Er spelen interne ontwikkelingen in uw organisatie, u zoekt iemand die deze ontwikkelingen kan vertalen in werkbare concepten en kan implementeren in uw organisatie.

Neem contact op

U wilt contact of verder van gedachten wisselen? Als u bijgaand formulier invult, neem ik contact met u op. U kunt mij ook bellen op 06-15 63 71 41.

Versturen...