Werken aan een gezamenlijk resultaat

 

Mijn wijze van werken kenmerkt zich door met plezier, focus en daadkracht samen met betrokkenen van binnen en buiten de organisatie te werken aan een gezamenlijk resultaat, waar de organisatie weer mee verder kan.

Veranderingen horen bij mensen, organisaties en de maatschappij. Veranderingen zijn daarbij geen doel op zich. Ik ben/word vaak gevraagd om een koers opnieuw uit te zetten voor een organisatie, te vernieuwen, zaken op orde te brengen, vertrouwen te herstellen en/of rust te brengen en de gewenste verandering te bewerkstelligen. Ik heb snel overzicht en ik heb oog voor trends en de dynamieken die er zijn, zowel maatschappelijk als in organisaties. Door aan te sluiten bij mensen in de organisatie weet ik wat er speelt. Ik laat me graag voeden door anderen en koers op wat past bij het doel van de organisatie ( in de zorg: “Wat wordt de cliënt er beter van”) en een voor de organisatie haalbaar en praktisch implementeerbaar traject.

Ik werk vanuit klant- en cliëntperspectief en met hart voor de mensen om wie het gaat. Ik heb aandacht voor het proces, gebruik mijn intuïtie, weet tijd te laten werken, weet mensen te enthousiasmeren en ik ben resultaatgericht. Ik heb rolbewustzijn en houd de verantwoordelijkheden in de gaten. Ik onderschrijf de governance code.

Ervaring

Ik breng kennis en ervaring mee vanuit verschillende functies en rollen op bestuurlijk en directieniveau en als adviseur in meerdere sectoren van de zorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), de gehandicapten zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (VG en LG), het sociale domein, jeugd en opvoedhulp, eerstelijnsorganisaties en ziekenhuizen, bij meerdere zorgorganisaties en in het bedrijfsleven.

Tevens heb ik ervaring opgedaan in nevenfuncties als lid van besturen, adviescommissies en Raden van Toezicht.

Bekijk mijn CV >

AUKJE VAN KALSBEEK

Aukje van Kalsbeek“U hebt een koers vastgesteld en zoekt iemand die de voorgestelde koers gaat uitzetten.”

Neem contact op

U wilt contact of verder van gedachten wisselen? Als u bijgaand formulier invult, neem ik contact met u op. U kunt mij ook bellen op 06-15 63 71 41.

Versturen...