Aukje van Kalsbeek: Tijdelijke invulling van bestuur en directiefuncties en advisering.

Tijdens mijn loopbaan heb ik specifieke expertise en ruime ervaring opgedaan in het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen binnen organisaties. Ik kan optreden als interim bestuurder/directeur en ook als onafhankelijk adviseur voor organisaties die veranderingen zien aankomen en een ervaren professional zoeken om een veranderproces te leiden of te begeleiden. Ik bied de volgende diensten aan:

Aukje van Kalsbeek - tijdelijke invulling van bestuur en directiefuncties en advisering

“Mijn wijze van werken kenmerkt zich door met plezier, focus en daadkracht samen met betrokkenen van binnen en buiten de organisatie te werken aan een ¬†gezamenlijk resultaat, waar de organisatie weer mee verder kan.”

Transitie of interim bestuur, directie

Als interim bestuurder/directeur kan ik een organisatie leiden in een transitieperiode of periode van organisatieverandering. Ook kan ik als tijdelijk waarnemer optreden op de momenten waarop er tijdelijk geen bestuurder beschikbaar is vanwege bijvoorbeeld ziekte of een nog openstaande vacature. Er kunnen ook periodes zijn waarbij herstel van vertrouwen of crisismanagement aan de orde is. Ook in deze situatie kan ik van toegevoegde waarde voor uw organisatie zijn.

Organisatieonderzoek en organisatieadvies

Afhankelijk van de opdracht kan ik onderzoeken wat de organisatie nodig heeft om weer optimaal te kunnen functioneren. Hierbij valt te denken aan het vinden van de juiste strategische koers, een herijkte toekomstvisie, het verbeteren van de klant- en medewerkerstevredenheid, het verbeteren/oplossen van samenwerkingsvraagstukken en/of het optimaliseren van interne processen binnen de organisatie. Met behulp van inbreng van alle belanghebbenden en andere relevante informatie analyseer ik de situatie en kom ik met een onderbouwd advies en plan van aanpak.

Organisatieontwikkeling en begeleiding

In het geval er bijvoorbeeld al een bepaald plan of voornemen bestaat met betrekking tot een fusie, herstructurering of een andere vorm van organisatieverandering en wijze van werken heeft een organisatie soms extra capaciteit en specifieke expertise nodig. Ik kan de voornemens of het beoogde plan vertalen naar werkbare concepten en de organisatie begeleiden bij de implementatie naar het gewenste resultaat. Hierbij is de betrokkenheid van alle geledingen in de organisatie een belangrijke kritische succesfactor.

Herkenbaar in mijn werkwijze is dat ik in gesprek ga met de geledingen, klanten en medewerkers van een organisatie en hen betrek in het proces, ik snel overzicht heb, ik mij bewust ben van mijn rol binnen de organisatie, resultaatgericht te werk ga en dat ik mijn werk met veel plezier doe. Ook maak ik de organisatiecultuur, de informele organisatie en het niet zichtbare gedrag bespreekbaar om veranderingen mogelijk te maken.

Tijdens mijn werkzaamheden bewaak ik de haalbaarheid en voortgang van de (door mij opgestelde) plannen en adviezen. Tevens is er aandacht voor reflectie, vragen en feedback.

Ik ben in het bijzonder gespecialiseerd in de zorgsector en ben onder andere directeur en/of bestuurder geweest van verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg, ziekenhuizen, eerstelijnsorganisaties en instellingen voor mensen met een beperking en jeugd en opvoedhulp. Daarnaast ben ik meer dan twaalf jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven en dus ook ervaren met deze sector. Ook heb ik nevenfuncties bekleed en was/ben ik voorzitter of lid van meerdere besturen, Raden van Toezicht en adviescommissies waardoor ik tevens ervaring heb in verschillende rollen.

Neem contact op

U wilt contact of verder van gedachten wisselen? Als u bijgaand formulier invult, neem ik contact met u op. U kunt mij ook bellen op 06-15 63 71 41.

Versturen...