Wat kan ik voor u betekenen?

 

Vragen en situaties waarbij ik u van dienst kan zijn en waar ik ervaring mee heb, zijn bijvoorbeeld:

U hebt behoefte aan een koers, een toekomstbeeld voor uw organisatie en een onafhankelijke blik. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, een transitie, is een andere wijze van denken en werken nodig in de organisatie. Hoe krijgt uw organisatie dat voor elkaar?

U hebt een koers vastgesteld en zoekt iemand die de voorgestelde koers gaat uitzetten. U heeft bijvoorbeeld iemand nodig die een transitie, fusie, reorganisatie of verandering kan begeleiden en bewerkstelligen en mensen kan meenemen. Het verantwoordelijke team heeft hierbij ondersteuning nodig.

 

Er zijn spanning in de organisatie, u zoekt iemand die kan verbinden en rust en vertrouwen brengt. Er zijn bijvoorbeeld spanningen in het MT of tussen bestuur en management en/of tussen verschillende geledingen. Hoe kunnen tegenstellingen overbrugd worden en kan het commitment en het vertrouwen worden hersteld?

De resultaten van de organisatie staan onder druk en u zoekt iemand met expertise en daadkracht  om zaken op orde te brengen. Ondanks allerlei pogingen lukt het bijvoorbeeld niet om gewenste verbeteringen in  kwaliteit, financiën of bedrijfsprocessen door te voeren. Hoe krijgt uw organisatie dit wel voor elkaar?

Er spelen interne ontwikkelingen in uw organisatie, u zoekt iemand die deze ontwikkelingen kan vertalen in werkbare concepten en kan implementeren in uw organisatie. Voorbeelden:

Er is behoefte aan een andere rol van ondersteunende diensten. Hoe krijgt u de vanzelfsprekendheden in uw organisatie anders georganiseerd?
Het elan, de vitaliteit van uw organisatie is niet zoals u zou willen. Hoe krijgt u de energie, het plezier en het vertrouwen terug?
Er speelt een nieuwbouw of renovatie project. Hoe komt u tot een toekomstbestendig concept voor wonen met zorg  waar belanghebbenden bij betrokken zijn?
U hebt behoefte aan vernieuwing en innovatie. Ideeën en initiatieven komen echter onvoldoende tot ontwikkeling en implementatie. Er is behoefte bij belanghebbenden aan meedenken en zeggenschap passend bij deze tijd.

Zijn er vragen en ontwikkelingen die niet genoemd zijn en die spelen? Graag verken ik met u de vraag.

 

Diensten aan organisaties en bedrijven

Ik lever o.a. de volgende diensten:

AUKJE VAN KALSBEEK

Aukje van Kalsbeek

“U hebt behoefte aan een koers, een toekomstbeeld  voor uw organisatie en een onafhankelijke blik”

Transitie of interim bestuur, directie

Voor enkele maanden tot een transitieperiode van een jaar of paar jaar.

Een transitie of organisatieverandering brengt veel met zich mee. Soms is er tijdelijk een (tweede) bestuurder nodig of een tijdelijk directeur om de gewenste koers te realiseren. Het kan ook zijn dat u een waarnemer zoekt in verband met een vacature die is ontstaan, verlof of ziekte. Soms is er in eerste instantie crisismanagement nodig of is er iemand nodig om het vertrouwen te herstellen of zaken op orde te brengen, te werken aan een nieuw perspectief en een vernieuwingsagenda.

Organisatieonderzoek en organisatieadvies

Afhankelijk van de opdracht wordt de situatie in kaart gebracht en belicht. Verschillende belanghebbenden worden betrokken en relevante informatie wordt benut.

Bij een adviesopdracht wordt, na een gedeelde analyse, onderzocht wat de organisatie nodig heeft. Een onderbouwd advies wordt gegeven, dat verkend is onder belanghebbenden.

Meestal worden meerdere scenario’s uitgewerkt en een voorkeursscenario aangegeven.

Organisatieontwikkeling en begeleiding

Er is een herstructurering aan de orde, een fusie, een ontvlechting, een organisatieverandering en/of een andere wijze van werken. Wat is een haalbaar traject?

Samen op weg en resultaat bereiken is het uitgangspunt. Diverse werkvormen worden ingezet om op enthousiasmerende wijze de betrokkenheid te vergroten en samen te ontwikkelen. De vraag kan naast een organisatieontwikkelingstraject ook gericht zijn op het begeleiden van een werkconferentie of activiteit en/of het coachen van een team of persoon.

Neem contact op

U wilt contact of verder van gedachten wisselen? Als u bijgaand formulier invult, neem ik contact met u op. U kunt mij ook bellen op 06-15 63 71 41.

Versturen...